Kurs DJ / Produkcja w SPINLAB finansowany przez państwo ? To możliwe!

Dzięki wpisowi do Rejestru Instytucji Szkoleniowych dajemy Wam możliwość sfinansowania rozszerzonego kursu indywidualnego przez Urząd Pracy.

Standardowo warunkiem uczestnictwa w kursie jest status bezrobotnego zarejestrowanego w PUP oraz chęć podjęcia zatrudnienia po ukończeniu kursu lub założenie własnej działalności gospodarczej. Minimalny czas trwania zajęć teoretycznych i praktycznych to 50 godzin.

Więcej informacji oraz potrzebne wnioski znajdziesz na tej stronie, a jeśli masz jakiekolwiek pytania odsyłamy do działu kontakt.

FINANSOWANIE KURSU SPINLAB DJ SCHOOL Z URZĘDU PRACY